Ανακυκλώστε τις παλαιές σας συσκευές, βοηθήστε το περιβάλλον και επωφεληθείτε.


Στη RISE Μον. ΑΕ, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τηρώντας τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών καθώς και μεγάλων οικιακών και επαγγελματικών συσκευών. 


  • Αγαπάμε το περιβάλλον!
  • Είμαστε αδειοδοτημένοι για την ανακύκλωση συσκευών.
  • Αγοράζουμε άμεσα τοις μετρητοίς με το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος.

Ανακυκλώνουμε όλες τις συσκευές που μπαίνουν στην πρίζα ή λειτουργούν με μπαταρίες

Ενδεικτικές κατηγορίες ανακύκλωσης

  • Ανακύκλωση λευκών συσκευών
  • Ανακύκλωση υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων
  • Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εργαλείων
  • Ανακύκλωση μικροσυσκευές
  • Ανακύκλωση κλιματιστικών - A/C

Σε συνεργασία με την


Είμαστε εδώ για εσάς

Ανακυκλώστε τις συσκευές σας για ένα καλύτερο μέλλον!


  210 5595 031