Γνωρίστε τις υπηρεσίες της RISE ΜΟΝ. ΑΕ
Με σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε.

Αποξήλωση Εγκαταστάσεων


Για την εκτέλεση των εργασιών εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος πλήρως εναρμονισμένα με τη σχετική νομοθεσία.

 

Αναλαμβάνουμε την αποξήλωση παλαιών ή μη χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων σε εργοστάσια, βιομηχανίες και επαγγελματικούς χώρους.


 • Ασφαλείς εργασίες
 • Τήρηση της εργασιακής και περιβαλλοντικής τρέχουσας νομοθεσίας.
 • Ολοκλήρωση εργασιών εντός της συμφωνηθέντας διορίας


περισσότερα

Ανακύκλωση Συσκευών


Ανακυκλώστε τις παλαιές σας συσκευές, βοηθήστε το περιβάλλον και επωφεληθείτε.

Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τηρώντας τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών καθώς και μεγάλων οικιακών και επαγγελματικών συσκευών. 


 • Αγαπάμε το περιβάλλον!
 • Είμαστε αδειοδοτημένοι για την ανακύκλωση συσκευών.
 • Αγοράζουμε άμεσα τοις μετρητοίς με το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος.


περισσότερα

Ανακύκλωση μετάλλων - Scrap


Aξιόπιστες λύσεις ανακύκλωσης σιδηρούχων και μή σιδηρούχων μετάλλων με σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες μας, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Αναλαμβάνουμε τη συλλογή, διαχείριση και ανακύκλωση μετάλλων scrap όπως χαλκός, ορείχαλκος, αλουμίνιο, ανοξείδωτο, καλώδια κ.α.


 • Αγοράζουμε άμεσα τοις μετρητοίς
 • Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις συλλογής και μεταφοράς σκραπ μετάλλων.
 • Εκδίδουμε βεβαίωση ανακύκλωσης για τα υλικά που παραλάβάνουμε.

περισσότερα

Ανακύκλωση μπαταριών


'Εχοντας στο επίκεντρο τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, συλλεγουμε, κάνουμε διαλογή και ανακύκλωνουμε παλιές μπαταρίες.

Αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση παλιών μπαταριών μολύβδου-οξέως από συνεργεία και ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων.


 • Αγοράζουμε άμεσα τοις μετρητοίς.
 • Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας.
 • Εκδίδουμε έντυπο αναγνώρισης για την συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
 • Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργεία & ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων.
 • Είμαστε συμβεβλημένοι με το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.

περισσότερα